Marakatu Mine vuurwerk van Vuurwerktotaal – 1015

Marakatu Mine vuurwerk van Vuurwerktotaal – 1015

1 comment to Marakatu Mine vuurwerk van Vuurwerktotaal – 1015

  • Honey

    Beste Mat,Je begint je arwnootd aan Pieter Stolker al met een verkeerde constatering. De allesbeslissende ALV over het voortbestaan van de Politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn (LPF) had betrekking op alle leden uit ons land. En je weet, de LPF was toen een landelijke partij. Dat had het bestuur moeten respecteren. Dat mag je niet afdoen met je (onjuiste) constatering dat in die hoek van ons land de meeste leden wonen. Overigens was het ook zo dat zowel het Westland als Spijkenisse in het begin fervente voorstanders waren van een doorstart van de LPF met een te benoemen interim-bestuur.Dan terug naar de ALV. Ja natuurlijk, vele – ook reeds betalende – leden in het land hebben geen uitnodiging voor deze ALV ontvangen. Terwijl te zien was in de bankafschriften van de LPF dat ikzelf tijdig had betaald, stond mijn naam niet op de ledenlijst. Mijn vrouw had op een andere datum betaald, maar stond wel op de ledenlijst en had ook haar uitnodiging ontvangen. Een incident? Nee, absoluut niet! Alleen al op de ledenlijst van de vereniging die ik tijdens het kort geding van onze advocaat heb ontvangen, ontbreken 83 namen van leden die volgens de bankafschriften tijdig hadden betaald. Nog meer leden hadden al enige tijd geen betalingsverzoek meer ontvangen, dus ook niet kunnen betalen en zonder kennisgeving zijn deze trouwe leden als lid afgevoerd. Ook zij hebben dus geen uitnodiging voor de ALV ontvangen. Ook de advertentie plicht die het bestuur statutair had, om in 2 landelijke dagbladen deze 2 ALV aan te kondigen is niet door het bestuur ingevuld. De VZ pleegde zelfs een meineed tijdens het kort geding. Maar ik vertel je hiermede niets nieuws omdat deze feiten al zijn aangedragen bij de rechtbank. Dit voorval is dan ook de reden dat vele machtigingen die wij bij ons hadden niet werden meegeteld. De volgende vergissing die je maakt is dat ik de zijde heb gekozen van het dissidentenforum met anonieme deelnemers. Ook jij Mat hebt als anonieme ‘Dirk’ gepost op fortuynpolitiek.nl wat helaas niet meer bestaat. Wat jammer is dat je het laatste arwnootd van mij op dat fora niet hebt kunnen lezen omdat nog dezelfde avond de stekker eruit werd getrokken. Je weet ook dat ik eerder als ‘James Bond’ mijn bijdrage heb geleverd aan het door jou gehate ‘dissidentenforum’. Dat weet je ook dat ik het belang van de LPF daar met hart en ziel heb verdedigd. Maar ook ben ik opgekomen voor alle fractieleden in de Tweede Kamer en stond ik pal achter het partijbestuur. Door ervaring wijs geworden, blijkt het laatste een enorme vergissing te zijn geweest omdat ik Bert Snel meerdere keren op grove leugens en tegenstrijdigheden heb betrapt. Ja Mat, dat was voor mij de ommekeer. Nu vallen alle stukjes op zijn plaats. Ik versta de kunst om met iedereen te communiceren, niet alleen op het fora, maar ook in het dagelijks leven. Dit in tegenstelling tot enkele van onze voormalige bestuursleden die alleen maar hysterisch begonnen te gillen, als iemand een andere idee of mening had. Dat is de (bewuste?) doodsteek geweest voor de LPF. Onze partij de LPF was en is nog een volkspartij met allerlei verschillende mensen, die wij dienen te respecteren en waarmee je moet communiceren i.p.v. te royeren. Dit laatste veroorzaakte veel onrust onder de leden, dan gaan de hakken in het zand en zodoende bezorgde deze opeenvolgende incidenten – die overigens al onder de 26 leden tellende Tweede Kamerfractie begonnen – onze partij een slechte naam. Heel erg jammer. De oorzaak is achteraf gemakkelijk te herleiden tot het feit dat Pim was vermoord en er geen natuurlijke leider opstond die het vertrouwen genoot van de rest van de fractie. Dit werkte door heel de partij door. Waar we nu de kans voor hebben – indien de leden de rechtszaak mogen winnen – is een kans die we met beide handen moeten aangrijpen, om van onder af aan de partij op te bouwen. In de gemeenteraden, want aanhang door hel Nederland is er nog voldoende. De naam Lijst Pim Fortuyn staat nog steeds garant voor herkenning. Herkenning van zijn doelstellingen, die (helaas) bij Rita en Geert niet voldoende via de media worden belicht. Met je laatste zin Mat, ben ik het helemaal eens – Rita en Geert weten dat ook – maar dan zou ik graag de naam Lijst Pim Fortuyn meegenomen zien.

You must be logged in to post a comment.